Kursy dla maturzystów

Wszystkich zdających maturę z języka angielskiego zapraszamy na trwający dwa semestry kurs przygotowawczy do egzaminu na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Zajęcia rozpoczynają się 26 września 2011

w swojej ofercie posiada kursy maturalne na obu poziomach - podstawowym oraz rozszerzonym. Czas trwania w obu przypadkach jest taki sam i wynosi 2 semestry, jednak kurs rozszerzony jest bardziej intensywny, co wiąże się z większą ilością godzin lekcyjnych.

W trakcie trwania kursu kładziemy szczególny nacisk nie tylko na powtórzenie zagadnień gramatycznych z zakresu szkoły średniej i przećwiczenie technik egzaminu pisemnego, ale również na rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, pisania krótkich tekstów użytkowych i dłuższych wypowiedzi, komunikowania się w sytuacjach dnia codziennego, negocjowania, dyskutowania.

Nacisk kładziony jest, ale także na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz przełamanie bariery komunikacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu ustnego.

Po szczegółowe informacje na temat struktury egzaminu maturalnego z języka obcego zajrzyj tutaj.

Oferowane kursy:

Kurs na poziomie podstawowym obejmuje 64 godziny nauki i odbywa się w systemie 1x2, czyli 1 spotkanie w tygodniu po 2 godziny lekcyjne nauki.

Kurs na poziomie rozszerzonym obejmuje 138 godzin nauki i odbywa się w systemie 2x2, czyli 2 spotkania w tygodniu po 2 godziny lekcyjne nauki.

Bieżące konsultacje z lektorem umożliwiają wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących języka angielskiego.

Oprócz podręczników i repetytoriów w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, zajęcia w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych.

W programie każdego z kursów przewidziano dwa egzaminy próbne tzw. ”mock exams”, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię.

Lokalizacja

Mapa

Nasz ośrodek zlokalizowany jest w samym centrum Złotowa przy Alei Mickiewicza 14 a. Kliknij na powyższy obraz, aby zobaczyć szczegółową mapę.

Bezpłatny test!

Zapraszamy na bezpłatny test diagnostyczny badający poziom biegłości językowej.

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z nami poza godzinami urzędowania, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Follow us on:

Fb Twitter Skype GG

Contact Info

Telefon: +48 693 383 110
Adres: Al.Mickiewicza 14 a
77-400 Złotów, Poland
E-mail: info@skillsforlife.edu.pl

Emilia Thomas-Czarnecka

Przemysław Czarnecki